FlexSafe™ er et nytt, komplett og fleksibelt system for bygging av brurekkverk i alle størrelser. Den nye generasjonen brurekkverk er like sikker som tradisjonelle løsninger, men mye enklere å planlegge med og effektiv å montere. Vi lover et meget godt sluttresultat, som også tar høyde for miljø og visuelt uttrykk.

FlexSafe™ er et nyskapende system for veisikring. Systemet bygger på vår lange erfaring med industriell produksjon av bru- og veirekkverk, og er utviklet i samarbeid med den norske industridesigneren Per Farstad. Innenfor gjeldende sikkerhetskrav (H2/W2/V2) har vi lagt stor vekt på fleksibilitet og estetikk. FlexSafe™ er effektivt å planlegge med, samtidig som det er enkelt å montere.

Vi produserer rekkverket i Norge.

Like sikkert, mye enklere

Når kravene til sikkerhet og kvalitet er gitt, ligger muligheten til et bedre resultat i selve prosessen og utførelsen. FlexSafe™ bygger på vår erfaring som Norges ledende leverandør av brurekkverk gjennom flere tiår, og er resultat av et tett samarbeid med noen av landets fremste industridesignere og ingeniører. Rask og problemfri montering sørger for at brurekkverket blir akkurat som planlagt.

En del av landskapet

Bygging av veier handler ikke bare om transport og sikkerhet. Veiprosjektene blir også en del av vårt fysiske, visuelle miljø, uansett om vi er på landet eller i tettbygde strøk. Med FlexSafe™ har vi utarbeidet et tidløst design som rammer inn veien på en stilfull måte, og passer inn i landskapet. Det koster ingenting ekstra å ta hensyn til hvordan det ser ut, men det gir så mye mer å gjøre det.

Snakk med oss

Om du har spørsmål, innspill eller ønsker veiledning på noen av våre produkter, er det bare hyggelig om du tar kontakt. Som spesialister på veisikring, brurekkverk og deler til brukonstruksjoner ønsker vi å bidra med kunnskap og erfaring til ditt prosjekt.

Telefon: 61239330

E-post: post@opplandstaal.no

FlexSafe™ GS er et nytt tilskudd i FlexSafe™-familien, som dekker behovet for gang- og sykkelrekkverk. Produktet er utviklet for å ivareta de myke trafikantene sin sikkerhet. System og utseende bygger på vårt FlexSafe™ brurekkverk. På den måten gjør vi det mulig å skape et helhetlig visuelt miljø, der både brurekkverk og gang- og sykkelvegrekkverk benyttes tett inntil hverandre. Rekkverket tilfredsstiller kravene for gang- og sykkelvegrekkverk i håndbok N101.

FlexSafe™ er et nytt, komplett og fleksibelt system for bygging brurekkverk i alle størrelser. Den nye generasjonen brurekkverk er like sikker som tradisjonelle løsninger, men mye enklere å konstruere med og effektiv å montere. Vi lover et meget godt sluttresultat, som også tar høyde for miljø og visuelt uttrykk.

Rekkverket er helt norskprodusert.

Et passende rekkverk for gang- og sykkelveg

Når kravene til sikkerhet og kvalitet er gitt, ligger muligheten til et bedre resultat i selve prosessen og utførelsen. FlexSafe™ GS bygger på vår erfaring som Norges ledende leverandør av brurekkverk gjennom flere tiår, og er resultat av et tett samarbeid med noen av landets fremste industridesignere og ingeniører. Rask og problemfri montering sørger for at gang- og sykkelrekkverket blir akkurat som planlagt.

En del av landskapet

Bygging av veier handler ikke bare om transport og sikkerhet. Veiprosjektene blir også en del av vårt fysiske, visuelle miljø, uansett om vi er på landet eller i tettbygde strøk. Med FlexSafe™ GS har vi utarbeidet et tidløst design som rammer inn veien på en stilfull måte, og passer inn i landskapet. Det koster ingenting ekstra å ta hensyn til hvordan det ser ut, men det gir så mye mer å gjøre det.

Snakk med oss

Om du har spørsmål, innspill eller ønsker veiledning på noen av våre produkter, er det bare hyggelig om du tar kontakt. Som spesialister på veisikring, brurekkverk og deler til brukonstruksjoner ønsker vi å bidra med kunnskap og erfaring til ditt prosjekt.

Telefon: 61239330
E-post:

Brurekkverket SVV1 er en videreutvikling av SVV2 i regi av Statens Vegvesen, og blant annet Oppland Stål. Rekkverket ble konstruert med det formål å kunne tilby et produkt som var noe smalere enn tidligere alternativ ved for eksempel smal vegbredde. SVV1 er også raskere og enklere å montere enn den tradisjonelle SVV2. Rekkverket tilfredsstiller kravene H2/W4.

Produktet er hovedsaklig produsert i Norge. Vi lagerfører til enhver tid Oppland SVV1, og kan love leveranse kun få dager etter bestilling.

Brurekkverket SVV2 ble i sin tid utviklet av Statens Vegvesen. I dag brukes rekkverket mye til rehabilitering, der det er hensiktsmessig. Dette er et solid rekkverk som tilfredsstiller kravene H2/W1.

Oppland SVV2 er produsert i Norge og lagervare hos oss. Vi kan levere produktet kun få dager etter bestilling.

Eidefoss GS rekkverk er en videreutvikling av et rekkverk som Oppland Stål konstruerte som områdesikring ved et utkikksplatå. Gjennom utviklingen har vi sørget for flere bruksområder, og forenklet montering.

Rekkverket tilfredsstiller kravene for gang- og sykkelvegrekkverk i henhold til håndbok N101.

Vi produserer Eidefoss GS rekkverk i Norge.

Multisteel er et fleksibelt føringsveisystem for kabelfremføring langs jernbane. I samarbeid med Steelco Teknikk AS har vi utviklet et byggeklossystem som er enkelt å montere og tilpasset norske forhold. Systemet består utelukkende av miljøvennlige og resirkulerbare materialer, og er tilgjengelig gjennom Baneprodukter AS.

Oppland stål produserer og leverer standard rørrekkverk til jernbanebruer. Rekkverket kan leveres med montering på fotplate eller for nedstøping, og kan også leveres med forskjellige avslutninger. Dette har vært standardrekkverket i en lang årrekke, uten forandringer. Rørrekkverket blir typisk anvendt over små kulverter langs jernbanen. Rekkverket oppfyller Bane NORs tekniske regelverk.

Oppland Stål leverer beskyttelsesskjerm på bruer som krysser over jernbane. Beskyttelsesskjermen bygger videre på Statens Vegvesen sitt SVV rekkverk. Formålet er å tilfredsstille kravene til å beskytte trafikanter ved kryssing over elektrifisert jernbane og parallelle støttemurer. Rekkverket kan monteres uten at montørene trenger å bevege seg på baksiden av rekkverket, og eliminerer dermed unødvendig risiko i forbindelse med arbeid over elektriske linjer.

Toppdeksel kan leveres med perforering eller i gjennomsiktig utførelse. Utliggerskjermer kan også monteres direkte på dette rekkverket.

Våre sertifikater

Det er viktig for oss å ivareta trygghet for kunder, trafikanter, miljøet og vår egen del. Våre vei- og brurekkverk er testet og godkjent etter standarden EN 1317-5, i tillegg er de å finne på Statens Vegvesen sine lister over godkjente produkter for bruk langs Norske veier. Vi er også sertifiserte etter kravene i EN-NO 1090-1 og ISO 3834-2 innen utførelsesklasse EXC3, og kan med det CE-merke våre andre produkter. Videre følger vi ISO 9001, som gir kunde garantier og nødvendige dokumentasjon/sertifikater, blant annet på stålkvalitet og overflatebehandling. Oppland Stål er medlem i Startbank og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Dokumenter

ISO9001
• NS-EN 1090-1 EXC3
• NS EN ISO 3834-2
• Miljøfyrtårn
• Startbank
100% Fornybar energi

Statens Vegvesens håndbøker

Statens Vegvesens håndbøker inneholder nyttig informasjon om montering av tilsluttende rekkverkstyper, avslutninger og lignende.

Håndbøker

• N101 – Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
• V160 – Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak
• V161 – Brurekkverk
• R762 – Prosesskode 2, beskrivelsestekster for bruer og kaier

Linker

• Håndbøker
• Søk etter godkjente produkter

Råd og kundestøtte

Når du jobber med Oppland Stål skal det alltid være enkelt å ta kontakt. Vi er opptatt av å lytte til hva du har å si, og vil gjøre vårt beste for å hjelpe til. Blant oss har vi solid fagkunnskap og lang erfaring med levering av løsninger for sikring av veier, bruer, jernbane og kabler. Vi deler gjerne vår kompetanse med deg i planleggingsfasen, i forbindelse med innkjøp eller under montering. Har du ideer eller spørsmål vil du møte løsningsorienterte folk, som setter pris på dine tilbakemeldinger.

Kontakt oss

+47 61 23 93 30