Samarbeid gjør oss bedre

Oppland Stål leverer fremtidsrettede løsninger for trafikksikring av veier og broer. Vi er et selskap med ingeniør- og prosjektfaglig styrke, som evner å tenke nytt. Egen lokal produksjon og et lager med godt utvalg i Gudbrandsdalen, gjør oss i stand til å levere raskt og fleksibelt over hele Skandinavia. Både på standardprodukter og spesialdesign tilbyr vi høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Trafikksikkerhet er så viktig at det krever kontinuerlig utvikling og solide leveranser. Siden 1989 har vi engasjert oss i tekniske og praktiske utfordringer fra både rådgivende ingeniører, entreprenører og vegvesen. Vår erfaring er at de beste løsningene kommer som et resultat av godt samarbeid. Sammen flytter vi grensene for hva som er mulig. Det er vårt bidrag til å nå nullvisjonen i trafikken.

Forskning og utvikling

Innovasjon er en naturlig del av hverdagen i Oppland Stål. Det ligger mye motivasjon i vårt ønske om å være tettest på utviklingen innen vårt fagfelt. Dette er en ambisjon vi deler med flere av våre kunder.

Gjennom samarbeid med kunder, vegdirektoratet, rådgivende ingeniører og andre instanser med høy faglig kompetanse, lærer vi kontinuerlig. Det dukker opp ideer til forbedringer med jevne mellomrom. Verdien av utviklingsarbeidet ligger typisk i økt trafikksikkerhet, kostnadseffektivisering, miljøgevinst, estetikk eller helse/trivsel.

For å kunne ligge i forkant samarbeider vi også tett med våre utstyrsleverandører om spesialutvikling av robotisert produksjonsutstyr. Vi jobber kontinuerlig etter LEAN prinsipper i Oppland Stål, som bidrar til mer effektiv produksjon.

Med egen produksjon og vilje til å investere har vi gjennomført flere vellykkede industrielle innovasjonsprosesser, som i neste rekke kommer kunder og trafikanter til gode.

Nullvisjonen som ledestjerne

Oppland Stål er en industriell aktør og produsent av trafikksikkerhetsløsninger. For oss gir det mening å se vårt arbeid i lys av nullvisjonen. Nullvisjonen er retningsgivende når det gjelder kvalitet og sikkerhet for våre produkter. Vi jobber hver dag for å bli enda bedre! Vår oppfatning er at det er i kombinasjonen av velfungerende konkurranse i markedet og konstruktive samarbeid med andre fagmiljø, at vi lykkes med å utvikle de beste løsningene.

Hvert eneste prosjekt er en anledning til å utfordre oss selv og å bli utfordret. Vi er opptatt av at alle våre ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører og kunder jobber sammen mot nullvisjonen. Nullvisjonen er et konkret mål om null drepte og null hardt skadde i trafikken, som vi tror på.

 

Innovasjoner

Flexsafe™

Like sikkert, mye enklere. Et helhetlig og fleksibelt system for effektiv konstruksjon og montering av brurekkverk (H2).

Opplandsskinnen

En bakskinne til SVV1-rekkverk som gir raskere montering, og bedre plassutnyttelse på smale bruer eller på bruer som får et ekstra rekkverk plassert langs kantdrager.

Multisteel

Produksjon av stålunderstellet i et system for fremføring av kabler langs jernbanen, produsert av 100% gjenvinnbare materialer. Et samarbeid med Baneprodukter AS og Steelco.